Разделение на властите ли?!

В Конституцията на Република България е записано:

Чл. 8. Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна.

Ако отворим Свободната енциклопедия Уикипедия, в статията Разделение на властите виждаме:

Основният стремеж, залегнал в доктрината за разделение на властите, е да се предпази обществото от тирания и да се защити свободата като се изключи възможността един човек или орган да обедини всички власти в ръцете си.

Законодателната власт е в ръцете на Народното събрание, изпълнителната - в ръцете на правителството.

Когато една партия спечели мнозинство в Народното събрание тя сформира правителство и управлява страната. Така тази партия се сдобива с изпълнителната власт. От друга страна същата партия може да променя законите, тъй като има мнозинство в Народното събрание.

Оказва се, че законодателната и изпълнителната власт са съсредоточени в ръцете на една партия.

Всъщност, за промяна на закон или приемане на нов е нужно мнозинство само от присъстващите народни представители. Конституцията:

Чл. 81. (2) Народното събрание приема законите и другите актове с мнозинство повече от половината от присъстващите народни представители, освен когато Конституцията изисква друго мнозинство.

Разсъждавайки като делови човек, аз бих платил почивката на десетина независими депутати (примерно на някой гръцки остров) и така дори да нямам мнозинство в Народното събрание ще мога да прокарам желаните от мен закони.

Получава се така, че изпълнителната и законодателната власт са съсредоточени в ръцете на едноцифрен брой хора - лидерите на партията спечелила мнозинство.

Защо Конституцията позволява това? Нима съставителите ѝ са мислели, че в Народното събрание ще попадат само неподкупни идеалисти? И когато те влязат в правителството ще скъсат връзките си с другите членове на партията и няма да ги използват за прокарване на изгодни за изпълнителната власт закони?

Това би могло да се случи ако народните представители бъдат избирани непосредствено от народа, а не от партийните лидери. Така първите ще бъдат отговорни единствено пред избирателите, а не както е сега - отговорни единствено пред лидера на партията.

Избирателната система носи голяма вина за това положение, тъй като гласоподавателите не могат да избират кой да попадне в партийните листи.

Ето защо е нужна промяна на избирателната система.

Коментари

Публикувай нов коментар

  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <p> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <area> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong><font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <param> <strike> <caption>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.
  • Mark language-dependent sections with == lc == where lc (or lc-xx) is a language code, other or all.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
4 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.