Съвременен английско-български речник, с ИТ привкус

Целта на тази страница е да предложи български превод на английски думи и термини, които бързо навлизат в ежедневие.
Толкова бързо, че езиковедите не успяват да ги преведат или просто нямат нужните професионални знания в ИТ сферата, за да го направят.

Ние сами трябва да обогатяваме и използваме езика си ако не искаме той да умре.

В колоната "Алтернативен превод" са посочени забавни преводи, които също биват използвани в разговорния език.

Английски Произношение Български Алтернативен превод Пример
all hands ол хандс   всички ръки  
release (гл.) рилийс издавам   Издадохте ли новата версия на програмата?
release (същ.) рилийс издаване пускане, освобождаване Как мина днешното издаване?
bug-fixing бъг-фиксинг   буболечкопремахване  
own-вам оунвам притежавам    
stand-up стендъп права среща   Утре на стендъпа правата среща...
task таск задача   Аз работя по тази задача.
branch бранч клон   Създай нов бранч клон.
router рутър маршрутизатор    
gateway гейтуей шлюз порта  

Моля изпращайте вашите предложения на адреса посочен в контакти.