Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Факултет по Математика и Информатика

Алгоритми и структури от данни

Упражнения водени от Траян Момков

Този сайт е предназначен за студентите от специалност Информатика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. В него са поместени упражненията по дисциплината Алгоритми и структури от данни. Те се състоят от съвсем кратка теоретична част и подробно обяснен код на C++.
Учебният материал е писан с идеята, че читателят има основни познания по програмиране на C++ и обектно-ориентирано програмиране.
Сайтът може да бъде полезен на всеки, който иска да задълбочи познанията си по програмиране, да се запознае с основните структури от данни и някои алгоритми свързани с тях. Може да бъде в помощ при подготовката за олимпиади по информатика или да се ползва за онлайн обучение.

a
Тема: АСД 2011
Пишете на кирилица

На всички, които не умеят да програмират на C++ или чувстват, че имат пропуски, препоръчвам ръководството на сайта cplusplus.com. То е кратко и ясно. Има хубави примери и изображения, особено в главата за указатели.
След като си припомните (понаучите) езика C++ може да прочетете книгата „Алгоритми и структури от данни в C++“ на Лендерт Амерал (Leendert Ammeraal). Има много книги за алгоритми и структури от данни. Аз съм запознат с тези, затова ви я препоръчвам. При писането на упражненията, често съм правил справки с нея, както и с горния сайт.

Може да използвате този стандарт за писане на C++ код или да си измислите собствен, така че програмите ви да станат по-четими.

Кодът на сайта е компилиран с gcc и тестван успешно под операционната система Debian. Вие може да ползвате различен компилатор и операционна система, но трябва да знаете, че в този случай е възможно кодът да се компилира и изпълнява по различен начин.

„Инжинера“ помогна на много хора (не само в България) да си кирилизират winodws-a. Ако имате проблем с кирилицата под command prompt, копието на сайта му, което съм направил, може да ви помогне - trekto.info/kirilica-injinera

Ще ви бъда благодарен ако ми съобщавате за грешките, които забелязвате в сайта и кода на програмите. Тези от вас, които открият значима грешка в кода на програмите, ще получат бонус.

Ще направим 2 контролни. Първата от тях ще може да ви донесе 20 точки, а втората - 25.
Ако искате да имате оценка отличен по АСД ви препоръчвам да посещавате лекциите.

Съвет: Винаги питайте изпитващия, защо ви поставя точно такава оценка. Особено, когато смятате, че заслужавате по-висока. Това се отнася за всички дисциплини.

Препоръчително е да се запишете в списъка с e-mail адреси. Това може да стане като ми изпратите писмо с имената и факултетния си номер.