Главна страница

Компилатор

Препоръчителен компилатор: GCC
GCC е колекция от компилатори на проекта GNU, какво е GNU? Може да го ползвате под различни архитектури, операционни системи и среди за разработка.

Примерни среди за разработка (IDE): KDevelop, Code::Blocks
Code::Blocks + GCC за winodws може да свалите директно от тук: codeblocks-10.05mingw-setup.exe или по-старата версия: codeblocks-8.02mingw-setup.exe.

Сравнение между различни среди за разработка в Wikipedia.