Писма изпратени до Комисията за защита на потребителите

Тук ще бъдат публикувани писма показващи нарушения или опити за заблуда на клиентите, изпратени до комисията за защита на потребителите.

Ако имате такова писмо може да го изпратите, за да се публикува тук.