Насоки за оформяне и съставяне на съдържанието

 • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
 • Разрешени HTML tag-ове: <a> <p> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <area> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong><font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <param> <strike> <caption>

  Този сайт позволява HTML съдържание. Докато научаването на HTML може да ви уплаши, много лесно можете да научите как да използвате малка част от основните HTML тагове. В тази таблица са показани примери за всеки таг, който е разрешен в този сайт.

  За повече информация виж W3C HTML спецификациите или използвайте други източници за описание и информация относно HTML.

  Описание на тагВие пишетеВие получвате
  "Котвите" се използват, за да се създават връзки с други страници.<a href="http://trekto.info/main">trekto.info</a>trekto.info
  По подразбиране таговете за параграф се добавят автоматично, така, че използвайте този таг за да прибавите допълнителен параграф.<p>Параграф едно.</p> <p>Параграф две.</p>

  Параграф едно.

  Параграф две.

  Няма помощна информация за тага span.
  Няма помощна информация за тага div.
  Заглавна част<h1>Заглавие</h1>

  Заглавие

  Заглавна част<h2>Подзаглавие</h2>

  Подзаглавие

  Заглавна част<h3>Трето подзаглавие</h3>

  Трето подзаглавие

  Заглавна част<h4>Четвърто подзаглавие</h4>

  Четвърто подзаглавие

  Заглавна част<h5>Пето подзаглавие</h5>
  Пето подзаглавие
  Заглавна част<h6>Шесто подзаглавие</h6>
  Шесто подзаглавие
  Няма помощна информация за тага img.
  Няма помощна информация за тага map.
  Няма помощна информация за тага area.
  Няма помощна информация за тага hr.
  По подразбиране таговете за нов ред се добавят автоматично, така, че използвайте този таг за да прибавите допълнителен нов ред. Изполването на тези тагове е различно, защото няма отваряща/затваряща двойка, както е при всички други тагове. Използвайте " /" във вътрешността на тага, за да осигурите съвместимост със стандарта XHTML 1.0 Текст с <br /> таг за нов редТекст с
  таг за нов ред
  По подразбиране таговете за нов ред се добавят автоматично, така, че използвайте този таг за да прибавите допълнителен нов ред. Изполването на тези тагове е различно, защото няма отваряща/затваряща двойка, както е при всички други тагове. Използвайте " /" във вътрешността на тага, за да осигурите съвместимост със стандарта XHTML 1.0 Текст с <br /> таг за нов редТекст с
  таг за нов ред
  Несортиран списък - използвайте <li> преди всеки елемент<ul> <li>Първи елемент</li> <li>Втори елемент</li> </ul>
  • Първи елемент
  • Втори елемент
  Сортиран списък - използвайте <li> преди всеки елемент<ol> <li>Първи елемент</li> <li>Втори елемент</li> </ol>
  1. Първи елемент
  2. Втори елемент
  Списъците с дефиниции са подобни на другите HTML списъци. С <dl> започва списъка с дефиниции, с <dt> започва всеки термин, и с <dd> започва описанието на всяка дефиниция.<dl> <dt>Първи елемент</dt> <dd>Първа дефиниция</dd> <dt>Втори елемент</dt> <dd>Втора дефиниция</dd> </dl>
  Първи елемент
  Първа дефиниция
  Втори елемент
  Втора дефиниция
  Таблица<table> <tr><th>Заглавна част на таблица</th></tr> <tr><td>Клетка на таблица</td></tr> </table>
  Заглавна част на таблица
  Клетка на таблица
  Наклонен (курсив)<em>Наклонен (курсив)</em>Наклонен (курсив)
  Удебелен<b>Удебелен</b>Удебелен
  Подчертан<u>Подчертан</u>Подчертан
  Наклонен (курсив)<i>Наклонен (курсив)</i>Наклонен (курсив)
  Удебелен<strong>Удебелен</strong>Удебелен
  Няма помощна информация за тага font.
  Изтрит<del>Изтрит</del>Изтрит
  Вмъкнат<ins>Вмъкнат</ins>Вмъкнат
  Подскрипт<sub>Под</sub>скриптиранПодскриптиран
  Надскрипт<sup>Над</sup>скриптиранНадскриптиран
  Няма помощна информация за тага quote.
  Цитат в блок<blockquote>Цитат в блок</blockquote>
  Цитат в блок
  Преформатиран<pre>Преформатиран</pre>
  Преформатиран
  Няма помощна информация за тага address.
  Кодиран текст, за показване на програмен сорс код<code>Кодиран</code>Кодиран
  Цитиран<cite>Цитиран</cite>Цитиран
  Няма помощна информация за тага embed.
  Няма помощна информация за тага object.
  Няма помощна информация за тага param.
  Няма помощна информация за тага strike.
  Няма помощна информация за тага caption.

  Най-необичайните знаци могат да бъдат въвеждани без проблеми.

  Ако все пак срещнете проблеми, използвайте записите за символи в HTML. Пример за това е &amp; за амперсандния (&) символ &. За да разгледате пълния списък със записи вижте страницата с HTML записи. Някой от описаните символи са:

  Описание на символВие пишетеВие получвате
  Амперсанд (знак &)&amp;&
  По-голямо от&gt;>
  По-малко от&lt;<
  Знак за цитат&quot;"
 • Линиите и параграфите се разпознават автоматично. Таговете <br /> нов ред, <p> параграф и </p> се вмъкват автоматично. Ако даден параграф не бъде разпознат, просто добавете два празни реда.
 • Mark language-dependent sections with == lc == where lc (or lc-xx) is a language code, other or all.