"You can fool some people sometimes but you can't fool all the people all the time."
Bob Marley

Писмо до кмета

Чувството ни за дълг към бъдещите поколения ни задължава да Ви пишем.
Преди повече от година контейнерите за разделно сметосъбиране в районите, посочени по-долу, изчезнаха. На какво се дължи това? Все още имаме шанс да се справим с климатичните проблеми. Ние продължаваме да събираме разделно отпадъците си, но за съжаление сме принудени да ги изхвърляме заедно с другите...

Бележки за образованието

Каква е целта на образованието? Учениците трябва да се научат да мислят, а не да наизустяват. Трябва да се премахне задължителното оценяване и да се въведе оценяване на преподавателите. Изпитването на студентите да става от специални комисии, а самият изпит да представлява справяне с реален проблем...

Високите цени на транспорта

Ние пътуващите от Хасково до Пловдив и обратно подаряваме по 882 133 лв. годишно на собствениците на фирмите превозвачи.

Тези средства можеха да отиват за ремонти и разширяване на пътя, за да пътуваме по-бързо, по-комфортно и най-важното по-безопасно. Или да облекчат малко домашния ни бюджет...

Разпространи съдържание