"You can fool some people sometimes but you can't fool all the people all the time."
Bob Marley

Що е то Гражданско общество?

В свободен превод от Wikipedia: Гражданското общество се състои от доброволни граждански и социални организации и институции, които извършват функциите (и/или се противопоставят) на държавната власт (без значение от политическата ѝ система) и търговските институции (организациите с комерсиални цели)...

Как ви лъжат в Кауфланд

Пазарим си и виждаме, че намалят цената на портокалите. Вземаме си три торбички с портокали, пазарим още 7-8 минути и се запътваме към касата, където забелязваме, че ни таксуват портокалите на старата, по-висока цена. Касиерката ни казва да се обърнем към Информация. Там, като виждат, че е станала грешка, казват, че ще ни върнат разликата в цената. След, като служителката оправя всички формалности, точно преди да ни върне разликата...

Писмо до кмета

Чувството ни за дълг към бъдещите поколения ни задължава да Ви пишем.
Преди повече от година контейнерите за разделно сметосъбиране в районите, посочени по-долу, изчезнаха. На какво се дължи това? Все още имаме шанс да се справим с климатичните проблеми. Ние продължаваме да събираме разделно отпадъците си, но за съжаление сме принудени да ги изхвърляме заедно с другите...

Бележки за образованието

Каква е целта на образованието? Учениците трябва да се научат да мислят, а не да наизустяват. Трябва да се премахне задължителното оценяване и да се въведе оценяване на преподавателите. Изпитването на студентите да става от специални комисии, а самият изпит да представлява справяне с реален проблем...

Високите цени на транспорта

Ние пътуващите от Хасково до Пловдив и обратно подаряваме по 882 133 лв. годишно на собствениците на фирмите превозвачи.

Тези средства можеха да отиват за ремонти и разширяване на пътя, за да пътуваме по-бързо, по-комфортно и най-важното по-безопасно. Или да облекчат малко домашния ни бюджет...

Разпространи съдържание