Уроци по Информатика - Хасково

Уроци по Информатика за град Хасково.

 • Програмиране
 • Обектно-ориентирано програмиране (ООП)
 • Алгоритми и структури от данни
 • Езици за програмиране
 • Операционни системи (ОС)
 • Въведение в Linux базираните операционни системи
 • Бази от данни
 • Компютърна графика
 • C++
 • Java
 • Pascal
 • PHP
 • HTML
 • SQL
 • Работа с текстообработващи програми, като MS Word и OpenOffice Writer
 • Работа с електронни таблици, като MS Excel, OpenOffice Calc, Gnumeric
 • Компютърна грамотност за начинаещи
 • Как се работи с електронна поща и Skype
 • Други

Цена 10 лева/час

Пишете на електронната поща: am