Желаят ли хората да бъдат манипулирани?

 На 29 април 2010 г. почина проф. Петър Бърнев. Той беше един от най-големите български информатици. Имах щастието да го познавам само през последните 4 години от живота му, но това беше достатъчно да разбера, че той е един мислещ човек, с голям житейски опит и знания от различни области на науката, който не се страхува да казва истината.

Като създател и председател на Асоциация „Развитие на информационното общество“ той се опитваше да помага на хората да развият и навлязат в информационното общество, да се възползват от предимствата му и предпазят от възможните неблагоприятни последици. Целите на този сайт до голяма степен са същите и са повлияни от идеите на Петър Бърнев.

Ето един негов цитат свързан с въпроса в заглавието на статията - Желаят ли хората да бъдат манипулирани?:

Жалкото е, че мнозинството хора искат да бъдат заблуждавани, имат потребност от това и са благоприятна почва за измамниците.

Думите са от разговор между Петър Бърнев и Илия Кожухаров. По-долу е поместена друга част от разговора, който в пълния си вид може да намерите тук.

За последен път ще спомена Паскал: “Човек е само притворство, лъжа и лицемерие пред себе си и пред другите. Не обича да му казват истината и сам избягва да я казва другиму”.

Мнозинството хора лесно се влияят от обкръжението им, от информационните манипулации, от масовото възпитание, модата, рекламата, нямат самостоятелно поведение, с охота подражават на другите, следват лидерите (кумирите) си, околните. А често не са и достатъчно образовани. Да обозначим тези хора с М.

Практически никой не е напълно изолиран от външни влияния. Все пак, малък (едноцифрен) процент от хората в значителна степен могат да действат самостоятелно. Те обикновено са с по-високо образование, индивидуалисти и често с лидерски качества. Ще използвам за тях означението С.

Лошото е, че повечето от хората от групата С използват множеството хора М, за да се облагодетелстват (съзнателно или не) за тяхна сметка. Да ги означим със СО.

Малка част от групата С са хората, които не се стремят да се облагодетелстват за сметка на другите хора. Ще ги означаваме със СИ.

И така,

СИ << СО << М.

Разбира се, това деление на хората е в известна степен схематично. Може да се постави въпросът: Какъв е съставът на хората от тези три множества?

Към СИ принадлежат лидери-идеалисти, някои хора със свободни професии, както и хора, избрали да живеят изолирано от другите като отшелници.

СО включва хора, които ползват разнообразни начини, за да се облагодетелстват за сметка на другите: от явни спекуланти, организиращи финансови пирамиди, лотарии, всякакви хазартни игри, през политици и много други (рафинирани или несъзнателно действащи мошеници), за да се стигне до производители и търговци, които се стремят да натрапят продукцията си без хората да имат особена нужда от нея. Разбира се, не всички от назованите (и много други неназовани) категории хора са от СО, но мнозина, а често мнозинството от тези гилдии са от този тип. Една от широко използваните манипулации от страна на хората от СО е да се представят за хора от СИ, които са загрижени за доброто на М.