Връзка между смъртност, възраст и предишни заболявания при COVID-19

По официални данни за починалите от COVID-19, в България, през 2021 г.

Средна възраст: 71.3 години.

Починали на възраст под 50 г.: 5.1%.
Починали на възраст под 40 г.: 1.5%.
Починали на възраст под 30 г.: 0.3%.

Хронично болни: 82.1%   Здрави: 17.9%.

Със сърдечно заболяване: 70.5%.

 

Разпределение по възраст смъртни случаи COVID-19, България 2021

Подробно

През 2021 година, Министерството на здравеопазването, всеки ден публикува данни за смъртните случаи при COVID-19, в България.

Статистиката по-долу е на база на тези официални данни.

Общ брой: 21 183.
Жени: 47%.
Мъже: 53%.

Средна възраст на починалите: 71.3 години.
Починали на възраст под 50 г.: 5.1%.
Починали на възраст под 40 г.: 1.5%.
Починали на възраст под 30 г.: 0.3%.

За 17 694 души има информация за здравословното им състояние, преди COVID. Данните по-долу са за тях.

С хронични заболявания: 82.1% от починалите.
Здрави (без данни за заболявания): 17.9% от починалите.

Със сърдечно заболяване: 70.5% от починалите.

Процент здарви и болни, смъртни случаи COVID-19, България 2021

Разпределение по болести смъртни случаи COVID-19, България 2021

Разпределение по болести смъртни случаи COVID-19, България 2021

Данни в машинно четим формат

Във файла са поместени и URL адресите на страниците към сайта на Министерство на здравеопазването, от които са събрани данните.

covid-19_deaths_bg_statistics_2021.csv.zip
 

Методология

Данните са извлечени от сайта на Министерството на здравеопазването. Статиите са публикувани в секция „Актуално“.

Извлечени са данни за 322 дни. В статията за всеки ден е публикуван списък с починалите и от какви хронични заболявания страдат (пример за 17 декември 2021 - данни за COVID-19).

Тези, за които „все още не са въведени придружаващи заболявания“, са изключни от статистиката по болести. От останалите, тези, за които няма данни за предишни заболявания са счетени за здрави. Разбира се това може и да не е така, но няма как да знаем.

Тъй като един човек може да е имал повече от едно хронични заболявания на фигурата с всички болести, по-горе, сборът от различните заболявания надвишава общия брой починали.

Поради тази причина, на фигурата с пая с болести, част от сърдечно болните и диабетиците са имали и други заболявания.

Коментари

Публикувай нов коментар

  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <p> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <area> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong><font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <param> <strike> <caption>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.
  • Mark language-dependent sections with == lc == where lc (or lc-xx) is a language code, other or all.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
2 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.