Съвременен английско-български речник, с ИТ привкус

Целта на тази страница е да предложи български превод на английски думи и термини, които бързо навлизат в ежедневието.
Толкова бързо, че езиковедите не успяват да ги преведат или просто нямат нужните професионални знания в ИТ сферата, за да го направят.

Ние сами трябва да обогатяваме и използваме езика си ако не искаме той да умре.

В колоната "Алтернативен превод" са посочени забавни преводи, които също биват използвани в разговорния език.

Английски Произношение Български Алтернативен/забавен превод Пример
all hands ол хандс общо събрание всички ръки  
release (гл.) рилийс издавам   Издадохте ли новата версия на програмата?
release (същ.) рилийс издаване пускане, освобождаване Как мина днешното издаване?
bug-fixing бъг-фиксинг   буболечкопремахване  
own-вам оунвам притежавам    
stand-up стендъп права среща работно съвещание Утре на правата среща...
task таск задача   Аз работя по тази задача.
branch бранч клон   Създай нов клон за тази задача.
router рутър маршрутизатор    
gateway гейтуей шлюз порта  
integration environment интегрейшън инвайърмент съчетана среда    

Моля изпращайте вашите предложения на адреса посочен в контакти.