Гювечи от Инжинера - сайта на инженер Генади Атанасов

Същото за  XP и .NET
Кирилизация на Windows 2000 - къде да цъкнем, та W2k да ни работи с Българския без проблем, етап първи.
Указанията са за чист 2000. Не се отнася за качвалите Датекс Флекс Тайп и BulLet. За качвалите друг кирилизатор не знам.     Очистване на кирилизаторите

Етап първи: изваждане на езиков превключвател за смяна USA - BG и подходяща клавиатурна подредба или две за Български. Това е достатъчно за хора извън България, които не искат да си пренастройват изцяло Уиндоуса, искат просто да пишат и на Български.

Ако компютъра е купен с предварително инсталиран Windows, вероятно инсталационните му файлове са на диска, продължавайте надолу. Ако сте инсталирали от CD, то това инсталационно CD за Windows 2000 ще ви трябва, пригответе си го.
Стъпка 1: Логване с акаунт на Administrator

Стъпка 2: Отваряме My Computer, Control Panel, Regional Options, General. Слагаме отметка (чавка) на Cyrillic. В този момент може да ни се поиска CD-то след което се рестартира.

Стъпка 3: Инсталация на фонетична подредба за да може да се качи после през Контрол Панела, сама или и двете- БДС и фонетичната, под 2000 един език може да се качва повече от веднъж, с различни подредби.
Допълнителните подредби са едни и същи за NT4, 2000, XP и .NET. Инсталират се без да се спира System Files Protection и без рестарт. Деинсталират се през Control Panel, Add/Remove Programs. Наточете си вариант, който е подходящ за вас. От архива излизат INF файл и DLL(и). Вътре в INF файла съм повторил указанията. Инсталиране - дясно цъкане върху INF файла и Install.

Две допълнителни клавиатурни подредби - фонетична под USA101, със знак за № + подобрена БДС подредба с "." на цифровия блок вместо ",". точене-8К

Само фонетична под USA101, със знак за № точене-6К
Само фонетична под German, със знак за № (прави се)

Инсталирането на клавиатурите води до тяхното показване в Контрол Панела редом с Майкрософтските.

Стъпка 4: Отваряме My Computer, Control Panel, Keyboard. Отваря се прозорец, озаглавен Keyboard Properties Цъкаме на Input Locales. Показва се малко прозорче с две полета за избор: горното е надписано:
Installed inputlocales   Input Language,   Keyboard Layout/IME

Стъпка 5: Чрез бутоните Add... и Remove в това прозорче оставяме само два езика:
English (United States) и Bulgarian (забележка: Ако не сте в USA си оставете езика за съответната страна, вместо English (United States) )

Стъпка 6: Цъкаме на Bulgarian, а след това на Properties.... показва се следното прозорче,

Избираме съответна клавиатурна подредба:
- Bulgarian - това е БДС или ",уеишщксдзц;....." подредба;
- или Bulgarian(Phonetic) - българските букви са на същите клавиши като еднакво звучащите букви на латиница - "явертъуиопшщ..." Цъкаме OK на малкото прозорче, след това OK и на голямото.


Без стъпка 2 няма Bulgarian въобще.
Без стъпка 3 няма Bulgarian(Phonetic).

Към етап 2- пълна настройка за Българин в България --->


done.png Примерен резултат:

Някои общи забележки за езици и клавиатури при Windows 2000


Стъпка 5 може да се повтори и потрети - да се качи пак Bulgarian като му се сложи друга клавиатурна подредба, например Bulgarian. Езика се явява няколко пъти, с различни подредби. Същото може да направим и за USA като освен USA добавим United States-Dvorak

Не е задължително на езика да качваме неговата клавиатура. Това има и практически смисъл. Ако за German(Germany) сложим клавиатурна подреба US, тогава лесно можем да качваме специалните Немски букви с две точки отгоре, описаното в хелпа на Уорда, точка: "Insert an international character by using a shortcut key" работи, а при клавиатурна подреба Germany - не. (Описано е, че се натиска Ctrl+Shift+: пуска се, след което се чуква буквата.) Последното важи за всички версии Windows.

ВАЖНО!!!

Кой да е Windows от 95 насам при копи-пейст преобразува ANSI <--> Unicode за английски и за езика, поддържан на системно ниво. Windows 2000 (XP и .NET) го прави за кой да е език!!! Той помни за всеки прозорец кой език е включен. За коректно копи-пейст (Ctrl-C,Ctr-V) на текстове с Кирилица трябва и двата прозореца да са на BG, иначе текста става на джинджифлютки или въпросителни. Отнася се и за един прозорец. Ако програмите работят с Юникоде прехвърлянето не зависи от езиковия индикатор. Последното може да го четете и обратно: ако копи-пейста не зависи от езиковия индикатор, значи и двете програми работят с Юникоде.

Към етап 2- пълна настройка за Българин в България --->


| начало | кирилизация на уиндоус - канелка | кирилизация на програми | още гювечи | четене | отговори | автора | ^горе^ |


написано на 12 Декември 2001      корекция на 12 Октомври 2002