Сайта е на инженер Генади Атанасов
"Бърза смяна на страната по метода на Инжинера" за Windows 9xx и Me - теоретично обяснение
Добавянето на дадена страна чрез Multilanguage Support позволява да пишем на съответния език в програмите, където се въвежда текст и да виждаме в четивен вид текстове на този език. Поддържането на страна на системно ниво ни дава много повече. <-- назад към обяснението

Windows NT4, 2000 и XP могат да си сменяват страната, която подържат на системно ниво след инсталацията. Това е възможно и за някои Windows 95, 98 и Me въпреки, че това не е документирано и даже се твърди обратното - че тази страна се избира само и единствено при инсталацията.

Как да го направим - Обяснение за маниаци


кажи къде да щракна, искам да си свърша работа (към 3-та част)

Стъпка едно, опционална, еднократна:   Проверяваме дали версията е подходяща за "Бърза смяна на страната по метода на Инжинера"
За купените у нас, Македония и в USA Windows 98 и МЕ без качван кирилизатор и с имена на файлове и директории на английски - МОЖЕ!

Стъпка две, опционална:   Изтриване от Config.sys и Autoexec.bat всякакви обръщения към кодови страници и досовски клавиатурни драйвери. Това са редовете, започващи с "mode . . ." и "keyb . . .". Ако Windows -а е бил инсталиран на USA такива редове няма.

Стъпка три - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА: Извикване от инсталационното CD всички файлове и настройки, които би извикала програмата SETUP ако изберем при инсталацията страната Х. Това става чрез изписване на следният ред в DOS прозорец:

RunDll.exe setupx.dll,InstallHinfSection КОД 2 %windir%\INF\LOCALE.INF

Пример: нека Х= България. Необходимият КОД е L0402 и пишем следния ред:

RunDll.exe setupx.dll,InstallHinfSection L0402 2 %windir%\INF\LOCALE.INF

За   Македония КОД=L042F а за   Русия КОД=L0419. Обратно към   USA се връщаме с КОД=L0409

А за произволна страна?    Нека да превключим към настройки Indonesian. Отваряме LOCALE.INF и търсим "Indonesian" Намираме го към края на файла, в секция [Strings] Там има ред 00000421="Indonesian". Пускаме търсене на %00000421% и намираме следното:

[L0421]
OptionDesc=%00000421%
CopyFiles=CP850, .....

Това означава, че за   Indonesian КОД= L0421.
Файлът LOCALE.INF не е за директно изпълнение. При сетъп, когато стигнем до избор на страната в прозорчето за избор ни се показват всички OptionDesc. Ако изберем Indonesian, ще се изпълни всичко от секцията [L0421] - копиране и триене на файлове, триене и писане по регистрито. С простата едноредова команда прескачаме процеса на избор и директно изпълняваме командите в секция [ЕдиКояСи]. Елементарно, Уотсън!

Стъпка четири - опционална: Добавяне на клавиатури за някой език. Това е, което би станало, ако при инсталацията изберем за InputLocale някоя страна различна от USA. Добавят се клавиатурите, които според Майкрософт са подходящи за дадената страна.

За България това са:
  • Досовска клавиатура по БДС, превключване с Alt+LeftShift    Alt+RightShift
  • Windows Българска клавиатура по БДС;
  • Windows Латиница клавиатура "Bulgarian Latin" Това е руската "йцукенгшщзхъ" клавиатура, но изписана с латински букви: "jcukeng[]zh}". Това е отговора на Майкрософт на искането за фонетична клавиатура. Както се казва: "Ти му викаш, бай Иване, той търчи за..."
За Русия качва тяхната Typewriter или "йцукенгшщзхъ" клавиатура за DOS и за Windows. Под DOS смяната става с Ctrl+LeftShift Ctrl+RightShift.    За Македония Майкрософт не е предвидил Досовска клавиатура, качва се само Windows клавиатура.
Ако ни трябва само Windows клавиатура, тя може да се качи и после през контрол Панела, затова стъпка пет е опционална. Клавиатурите са във файла Multilng.inf. Командата е:

RunDll.exe setupx.dll,InstallHinfSection КБКОД 2 %windir%\INF\Multilng.inf

Ето КБКОД за някои страни:
за България КБКОД= KEYBOARD_00000402
за Русия КБКОД= KEYBOARD_00000419
за Македония   КБКОД= KEYBOARD_0000042F

Обратно към USA се връщаме като изпълним Стъпка две и поставим United States 101 клавиатура през контрол Панела. Ако ни трябва произволна страна, действаме по логиката на Стъпка три, за да и намерим КБКОД.

продължение --->

Помагало за шматкане (site navigation) из сайта на Инжинера   

Начало-> /
Канелка за кирилизация на Windows-и
 \
 -->Поддръжка на език на системно ниво (част 1/3)->
\
Карта на сайта
 /

->"Бърза смяна на страната по метода на Инжинера" за Win 9xx и Me-Теоретично обяснение (Тук, 2/3)->

->"Бърза смяна на страната по метода на Инжинера" за Win 9xx и Me - конкретни начини (част 1/3)


    написано на 23 Март 2002
корекция на 26 Май 2002