Сайта е на инженер Генади Атанасов

Фонетична БГ клавиатура от Инжинера-мини вариант "като пушка"

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

Аз, който щракам тук, съм неспециалист, може би не чак като Инжинера, но имам ясна мисъл и знам какво правя. Знам, че не е хубаво да имам недокументирани файлове, които не се знае какво вършат. Източил съм си пълната версия и съм изчел всичките файлове. Иска ми се за куриоз да си наточа най-мини версията, несъдържаща никакви обяснения, само 1643 байта декомпресирани, на "Фонетична БГ клавиатура от Инжинера", вариант за Win 9x и МЕ. Нека се убедя лично, че въпросът с фонетичната клавиатурна подредба на Български е по- малък от муха.   По-малък е даже и от мозъка на някои "специалисти".

Декларирам, че никога не съм ял доматите с колците.


Да, така е, дай да точа на моя отговорност      Заеби