Сайта е на инженер Генади Атанасов
Фонетична БГ клавиатура от Инжинера за:   Windows 9xx и ME

Фонетична клавиатурна подредба на Български - начин на употеба

Това е хелп за работа при инсталирана фонетичната подредба. Инсталаторите имат собствен хелп.


      Малко теория по въпроса.
Под Windows 95 и нагоре няма твърда връзка между езика (Language) и клавиатурната подредба (Keyboard layout). Това синичкото до часовника е ЕЗИКОВ, А НЕ КЛАВИАТУРЕН ИНДИКАТОР.   Когато той сочи Bg подредбата може да е не само Българска, а Френска или Руска или КватоВиеКеф. Това се отнася за коя да е страна. Например, за САЩ се препоръчва вместо клавиатурна подредба United States 101 да се ползува United States-Dvorac, понеже нещо била по удобна. В по-новите версии на Windows 9xx се предлагат две клавиатурни подредби за България: Bulgarian и Bulgarian(Latin) (това второто е някаква странно разбъркана латиница).
Много лесно на Windows се добавя още една клавиатура: Bulgarian(Phonetic)
Забележете: нищо не се заменя или подменя. Файла с клавиатурната подредба Bulgarian(Phonetic) има друго име, различно от оригиналните на Windows-а. Гяволията е, че се прави запис в Регистрито така, че Windows-а да намира тази клавиатура и да предлага и нея редом с неговите си.Това не е Кирилизатор, WINDOWS-а трябва да работи с неговата си Кирилица, изкарана през Multilanguage Support или на системно ниво.
     Указание за смяна на клавиатурните подредби

Замяната на Bulgarian БДС със Bulgarian (Phonetic) и обратно става по следният начин:
Control Panel, Keyboard, Language, Add, от падащият списък Bulgarian, O.K. Фокуса върху Bulgarian, Properties; от падащият списък Bulgarian(Phonetic), O.K., O.K. ГОТОВО!


ПРЕПОРЪКА: Най-добре е да се ползува САМО ЕДНА Българска клавиатура:   ИЛИ   БДС,    ИЛИ    фонетична.
Така няма никакви проблеми.
С други думи: Като седне човек на компирчето, си избира клавиатурната подредба и си работи докато реши да я смени. Замяната е подобна на смяната на скоростта на мишката.
Смяна на клавиатурите

Работа с фонетична и БДС клавиатури едновременно:
Качваме още един език с Кирилица освен Български, например Белоруски или Руски. На единя език качваме БДС, на другия - фонетична.
ПРОБЛЕМ: Правописната проверка в M$Office гледа езика според езиковият индикатор. Тоест, при писане с с клавиатурата, която е за (Бело)руски, не се вика верният спелчекер. Трябва да се селектира текста и от Tools - Language да се сетне Български.


Деинсталация - културно
     Деинсталация на фонетичната клавиатурна подредба:
Направил съм го колтурно, през Add/remove Programs на Control Panel, "BulgarianPhonetic by ing. Atanasov"Гаранция - Франция

Този начин за добавяне на фонетична или някаква друга подредба е с най-малка намеса в действието на Windows. Поставяме му нашата подредба редом с неговите и го поканваме през Контрол Панела да я зареди, ако иска. Затова проблеми не би трябвало да има никакви.

Все пак, това го качвате на своя отговорност!Генади Атанасов - Инжинера, free.hit.bg/injinera


Ботевград, 23 Юни 2002