Български знаци (кавички, ударено и, номер и многоточие)

Кавички„“
Ударено иЍѝ
Многоточие
Номер

Връзка към тази страница: http://trekto.info/znaci

Тъй като на повечето клавиатурни подредби горните символи липсват, за да не се чудите как да ги въведете в текст, просто ги копирайте от тази страница.

Главна страница