"You can fool some people sometimes but you can't fool all the people all the time."
Bob Marley

Posted by trekto

Ние пътуващите от Хасково до Пловдив и обратно подаряваме по 882 133 лв. годишно на собствениците на фирмите превозвачи.

Тези средства можеха да отиват за ремонти и разширяване на пътя, за да пътуваме по-бързо, по-комфортно и най-важното по-безопасно. Или да облекчат малко домашния ни бюджет...